Disclaimer

Niets van dit platform mag op enigerlei wijze door derden openbaar worden gemaakt of opgeslagen worden op/in elektronische, digitale of andere media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden.

Uitgever en auteurs stellen de informatie op zorgvuldige wijze en naar beste eer en geweten samen, maar aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de via Frituurwereld.nl geboden informatie.

Aangeraden wordt dan ook de informatie van dit platform niet geïsoleerd te gebruiken, maar meer bronnen te raadplegen.